Villanyszerelő ta...
2020. 08. 05.

Tudta, hogy 2021-től már nem lesz lehetősége a jelenleg érvényben lévő rugalmasabb rendszeben Vil...

Fotográfus és fot...
2020. 08. 05.

Az OKJ-s változások előtt utoljára indítjuk a nagysikerű Fotográfus és fotótermé-kereskedő tanfol...

Az alábbiakban megtekintheti Híreinket. A címre kattintva elolvashatja a részletes hírt.

2020.08.05.
2020.08.05.
2020.08.05.
2020.03.25.
2020.01.07.
2019.10.30.
2019.09.25.
2019.08.26.
2019.08.22.
2019.03.27.
2019.03.08.
2018.12.19.
2018.09.14.
2017.12.20.
2017.07.12.
2017.02.09.
2016.10.18.
2016.08.24.
2016.05.03.
2015.09.10.
2015.07.29.
2014.10.13.
2014.03.06.
2014.02.24.
2013.08.30.
2013.01.22.
2013.01.17.
2013.01.15.
2012.05.08.
2011.07.27.
2011.04.19.
2011.01.28.
2010.12.07.
2010.11.17.
2010.10.22.
2010.09.14.
2010.08.23.
2010.07.08.
2010.06.17.
2010.04.26.
2010.03.30.
2010.01.15.
2009.11.23.
2009.10.15.
2009.09.08.
2009.07.27.
2009.04.07.
2009.03.17.
2009.02.25.
2008.11.27.
2008.11.27.
2008.10.15.
2008.10.14.
2008.04.29.
2008.01.04.
2008.01.02.
  Gépkocsivezetők figyelem!
2007.10.30.
Teljes cím: Gépkocsivezetők figyelem!
Beküldés dátuma: 2007.10.30.

Tájékoztató
Szakmai alapképesítés megszerzésére kötelezett:
- aki D1; D1+E; D; D+E; kategóriájú vezetői engedélyét 2008. 09. 09-e után szerezte meg
- aki C1; C1+E; C; C+E; kategóriájú vezetői engedélyét 2009. 09. 09-e után szerezte meg
A fentiekben nem említett gépkocsivezető részére az alapképesítés megszerzése nem kötelező.
Alapképesítést szerezhet:
- EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van
- Nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.
Továbbképzésre kötelezett:
- Az a gépkocsivezető, akik alapképesítés megszerzésére kötelezett, az alapképesítés megszerzését követő öt éven belül.
- Az a gépkocsivezető, akik alapképesítés megszerzésére nem kötelezett:
- a D1; D1+E; D; D+E kategóriájú jármű esetében a "régi" igazolvány érvényességéig, de legfeljebb 2013. 09. 10-ig közúton történő járművezetéshez,
- a C1; C1+E; C; C+E kategóriájú jármű esetében a "régi" igazolvány érvényességéig, de legfeljebb 2014. 09. 10-ig közúton történő járművezetéshez.
Továbbképzési képesítést szerezhet:
- EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van,
- Nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja,
- A fent felsorolt kategóriákra érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik,
- EGT-államban szerzett alapképesítéssel rendelkezik vagy ennek megszerzésére nem kötelezett.
- A szakmai alap- és továbbképzésre nem kötelezett gépjárművezetők köre:
- Aki olyan járművet vezet:
amelynek max. engedélyezett sebessége 45km/h-t nem haladja meg
amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tűzoltóság tart üzemben
amely forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy még nem helyeztek forgalomba
amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak
amelyet oktatás vagy vizsgáztatás céljából használnak
amely személyes használatban van, és amellyel közúti közlekedési szolgáltatást nem végeznek
amellyel csak a járművet vezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármű vezetése nem tartozik a gépkocsivezető elsődleges feladatához.

Szakmai alapképzésre kötelezettek vizsgáinak és a GKI kiadásának kezdő időpontja:
D1; D1+E; D; D+E; kategóriájú vezetői engedély esetén 2008. 09. 10.
C1; C1+E; C; C+E; kategóriájú vezetői engedély esetén 2009. 09. 10.

Szakmai továbbképzésre kötelezettek beiskolázásának és vizsgáinak kezdő időpontja:

Autóbuszvezetők esetén:
- Nemzetközi autóbuszvezetői szolgáltató képesítéssel rendelkezők, és szolgáltatást végzők:
a régi igazolvány érvényessége, de legkésőbb 2013. 09. 10.
- Kizárólag belföldi autóbuszvezetői szolgáltató képesítéssel rendelkezők:
2013. 09. 10.
- Nemzetközi vagy belföldi autóbuszvezetői szolgáltató képesítéssel nem rendelkezők, és nem szolgáltatók:
Ha csak belföldön vezetnek járművet, akkor 2012. 09. 10.
Ha nemzetközi forgalomban vezetnek járművet, akkor 2010. 09. 10.
Tehergépkocsi-vezetők esetén:
- Nemzetközi árufuvarozói szolgáltató képesítéssel rendelkezők, és szolgáltatást végzők:
a régi igazolvány érvényessége, de legkésőbb 2014. 09. 10.
- Kizárólag belföldi árufuvarozói szolgáltató képesítéssel rendelkezők:
2014. 09. 10.
- Nemzetközi vagy belföldi árufuvarozói szolgáltató képesítéssel nem rendelkezők, és nem szolgáltatók:
Ha csak belföldön vezetnek járművet, akkor 2012. 09. 10.
Ha nemzetközi forgalomban vezetnek járművet, akkor 2011. 09. 10.

Különbözeti vizsgák:
- Ha a gépkocsivezető rendelkezik
autóbusz vezetésére jogosító alapképesítéssel és tehergépkocsi vezetésére jogosító alapképesítést is kíván szerezni, vagy
tehergépkocsi vezetésére jogosító alapképesítéssel és autóbusz vezetésére jogosító alapképesítést kíván szerezni
az első alapképesítés megszerzése során, az elméleti vizsgákon csak azokból az ismeretekből kell vizsgát tennie, amelyekből még nem vizsgázott.

Felmentések:
- Az "Előírások alkalmazása" elméleti vizsgatárgyból nem kell vizsgát tennie annak a gépkocsivezetőnek, aki rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott képesítéssel (árufuvarozó-vállalkozó, illetve autóbuszos személyszállító-vállalkozó).

Az alapképesítés megszerzésére vonatkozó előírások:
- Az alapképesítést a vizsgakötelezettség teljesítésével lehet megszerezni, szaktanfolyami részvétel nem kötelező.

Vizsgatárgyak és idők:
I. Elméleti vizsgatárgyak:
1. A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (feleletválasztós tesztkérdések számítógépen vagy indokolt esetben tesztlapon)
2. Előírások alkalmazása (feleletválasztós tesztkérdések számítógépen vagy indokolt esetben tesztlapon)
3. Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika (feleletválasztós tesztkérdések számítógépen vagy indokolt esetben tesztlapon)
4. Estetanulmány készítése (az adott témakörben az ismeretek írásban történő kifejtése)
II. Gyakorlati vizsgatárgyak:
5. Járművezetés a közúti forgalomban (autópályán, autóúton, városi főútvonalon a rendeletben meghatározott járművön, szakoktató és vizsgabiztos jelenlétében)
6. A járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői ismeretek (tétel húzása után szóban illetve gyakorlatban vizsgabiztos illetve technikai rendező jelenlétében)
7. Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen (alkalmas tanpályán illetve engedélyezett szimulátor berendezésen vizsgabiztos illetve szakoktató jelenlétében)

A továbbképzési képesítés megszerzésére vonatkozó előírások:
- A gépkocsivezetőnek az alapképesítéséhez igazodó szakmai továbbképzési tanfolyamon kell részt vennie.
- A tanfolyam időtartama 35 óra, amely évenként legalább 7 órás tanfolyami részekre is felbontható.
- A tanfolyam elvégzése után vizsgát kell tenni.
- A szaktanfolyami oktatás elméleti tantárgyai és oktatási óraszámok:
1. A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (10 óra)
2. Előírások alkalmazása(10 óra)
3. Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika (10 óra)
4. A tanfolyam 30. óráját követő konzultáció (3 óra)
A Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés és az Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika tantárgyak
szaktanfolyami kötelező óraszámainak 50%-a, valamint az e tantárgyakhoz kapcsolódó vizsga alól 2012. szeptember 9-éig mentesül az a gépjárművezető, aki a vezetői engedélyét, vagy a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. számú melléklete A. részének I. fejezetében meghatározott képesítését öt éven belül szerezte (Belföldi közúti szolgáltatói végzettség).
- A szaktanfolyami oktatás gyakorlat tantárgya és oktatási óraszáma:
5. Járművezetési gyakorlat tanpályán vagy erre alkalmas szimulátor berendezésen (2 óra)
Végrehajtás módja:
A jármű különböző útviszonyok közötti kezelése, megváltozott légköri feltételek és napszakoktól vagy éjszakai időszaktól függő vezetői magatartások gyakorlása száraz úton jó látási viszonyok mellett, korlátozott látási viszonyok mellett, nedves és különösen síkos útfelületen:
1. vészfékezéssel történő megállás,
2. haladás közbeni megpördülés, sodródás esetén a gépkocsi megtartása az úton,
3. fékezés közbeni megpördülés, sodródás esetén a gépkocsi megtartása az úton,
4. megpördült gépkocsival megállás akadály előtt,
5. akadály kikerülése fékezéssel és fékezés nélkül.
- A gyakorlati oktatást erre a célra speciálisan kialakított tanpályán vagy erre alkalmas szimulátor berendezésen kell lebonyolítani.
- A tanpálya és a szimulátor berendezés használatát az NKH Központi Hivatala engedélyezi.
Megjegyzés: az EGT tagországai a 15 EK tagállam, illetve Izland, Norvégia és Liechtenstein.

2007.06.28.
2007.05.29.
2007.05.18.
2007.04.25.
2007.02.28.
2007.02.05.
2007.01.30.
2006.12.07.
2006.11.03.
Bemutatkozunk   |   Képzések   |   Kereskedelem   |   Tanfolyamnaptár   |   On-line teszt   |   Referenciák   |   Letöltés   |   Hírek   |   Vendégkönyv
Webshark
hírek