Villanyszerelő ta...
2020. 08. 05.

Tudta, hogy 2021-től már nem lesz lehetősége a jelenleg érvényben lévő rugalmasabb rendszeben Vil...

Fotográfus és fot...
2020. 08. 05.

Az OKJ-s változások előtt utoljára indítjuk a nagysikerű Fotográfus és fotótermé-kereskedő tanfol...

Az alábbiakban megtekintheti Híreinket. A címre kattintva elolvashatja a részletes hírt.

2020.08.05.
2020.08.05.
2020.08.05.
2020.03.25.
2020.01.07.
2019.10.30.
2019.09.25.
2019.08.26.
2019.08.22.
2019.03.27.
2019.03.08.
2018.12.19.
2018.09.14.
2017.12.20.
2017.07.12.
2017.02.09.
2016.10.18.
2016.08.24.
2016.05.03.
2015.09.10.
2015.07.29.
2014.10.13.
2014.03.06.
2014.02.24.
2013.08.30.
2013.01.22.
2013.01.17.
2013.01.15.
2012.05.08.
2011.07.27.
2011.04.19.
2011.01.28.
2010.12.07.
2010.11.17.
2010.10.22.
2010.09.14.
2010.08.23.
2010.07.08.
2010.06.17.
2010.04.26.
2010.03.30.
2010.01.15.
2009.11.23.
2009.10.15.
2009.09.08.
2009.07.27.
  A hivatásos nagykategóriás ...
2009.04.07.
Teljes cím: A hivatásos nagykategóriás gépjárművezetők európai uniós alap- és továbbképzéséről
Beküldés dátuma: 2009.04.07.

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/59/EK rendeletéről és annak hátteréről

Az Európai Unió "nagykategóriás" hivatásos gépjárművezetőinek a többsége ma még "csupán" a vezetői engedélyével rendelkezik a személy- és árufuvarozói szakma gyakorlásához (mint tudjuk, hazánkban ez már 1989. óta nem így van), ám az is igaz, hogy az EU "nyugati felében" a nagykategóriás vezetői engedélyhez jutásnak szigorúbb (tanfolyami) feltételei és vizsgakövetelményei vannak.

A jelenlegi helyzeten az Európai Parlament és Tanács 2003. július 15-én meghozott 2003/59/EK rendelete változtatás mellett döntött, amely rendelet még ugyanazon év szeptember 10-én hatályba is lépett. Az Unió tagállamai - 2006. szeptember 10-éig - 3 év haladékot kaptak, hogy ezen EK rendeletet előírásait saját törvényeikbe iktassák, és a hivatásos személyfuvarozó gépkocsi- (autóbusz-) vezetőknek 2008. szeptember 10-től, az árufuvarozó (teher-)gépkocsi-vezetőknek pedig 2009. szeptember 10-től a személy- és árufuvarozói (szaktanfolyami) képesítésüket már a 2003/59/EK rendelet előírásai szerint kell megszerezniük. Azok a nagykategóriás, tehát: a C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D és DE kategóriás vezetői engedéllyel rendelkező gépkocsivezetők, akiknek a vezetői engedélyük, ill. ahol van (pl. hazánkban), a személy- és árufuvarozói vállalkozói (szaktanfolyami) engedélyük 2008., ill. 2009. szeptember 10. után jár le, továbbképzést már csak a 2003/59/EK rendelet előírásainak megfelelő tanfolyamokon szerezhetnek, és minden olyan (nagykategóriás) gépkocsivezetőnek, aki régebbi vezetői engedélyével gyakorolja a személy- és árufuvarozói hivatást, legkésőbb 2014. szeptember 10-ig meg kell szereznie az új norma szerinti továbbképzésről szóló igazolást.

A 2003/59/EK rendelet bevezetésével az EU több célt is megvalósítani kíván. Első sorban természetesen a közúti közlekedés biztonságának a javítása a cél, amennyiben a rendelet az alap- és továbbképzésekkel szemben "minimum-követelményszintet" állapít meg, és véget kíván vetni annak a gyakorlatnak, hogy a legtöbb személy- és árufuvarozó gépkocsivezető kizárólag a - hivatásos - vezetői engedélye birtokában gyakorolja a fuvarozói szolgáltató tevékenységet. Az általános alap- és továbbképzési kötelezettség bevezetésének a célja egy unió-szintű hivatásos minőségbiztosítási rendszer kiépítése. Ennek középpontjában a Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány áll, amely a gépkocsivezető képesítését tanúsítja és amelyet a gépkocsivezetőnek a fuvarfeladat teljesítése során mindig magánál kell tartania és az ellenőrzésre jogosult személy kérésére fel kell mutatnia.

Az Európai Uniónak nem titkolt célja a rendelet megalkotásával az is, hogy a nagykategóriás gépkocsivezetői "hiányszakma" iránt az érdeklődést felkeltse, és az autóbusz, valamint a tehergépkocsi vezetőfülkéjét jól felszerelt és igényes kialakítású, vonzó munkahellyé tegye. E mögött a közlekedéspolitikusok ama újszerű felismerése is rejlik, hogy további lépést kell tenni a gépkocsivezetői munka szakmakénti elismertsége felé vezető úton. Az autóbuszvezetőkkel szemben megnövekedett szakmai, utaskiszolgálási és egyéb szolgáltatási elvárásszintre történő reagálás lehet a D, D1 kategóriás vezetői engedélyek megszerzése érdekében megállapított emelt követelményszint, és nem kis gondot okoz az EU közlekedési szakembereinek: hosszú távon milyen követelményeket támasszanak a nagykategóriás járművek vezetőivel szemben, milyen tudásszintet követeljenek meg tőlük? És ez a kérdéskör nem csak az autóbuszvezetőket érinti: a CTUE-projekt (Conducteur de Transports Urbains en Europe) keretei között tapasztalni lehetett, hogy az EU szakembereit hasonló kérdések foglalkoztatják a városi vasutak, villamosok, metrókocsik vezetőivel kapcsolatban is (további információk: www.ctue-project.org).

Az Európai Unió a tagállamok részére az alapképzés több alternatíváját teszi lehetővé. Az egyik változat a tanfolyamon történő részvétel és a vizsga. A tagállamok normál (hosszú) és gyorsított képzés elrendelése mellett dönthetnek. A normál (hosszú) alapképzés 280 tanórából áll, amelyet legalább 20 órás gyakorlati vezetéssel kell kiegészíteni. A gyorsított alapképzés óraszáma 140, amelyet legalább 10 óra gyakorlati vezetés egészít ki. A gyakorlati vezetés óráit mindkét változat esetében a gyakorlati órák legfeljebb 40%-ának erejéig szimulátoros vezetéssel ki lehet váltani, ahol korszerű, nagy teljesítőképességű szimulátor alkalmazásáról lehet szó. Az alapképzést szóbeli vagy írásbeli vizsga zárja, amelynek tartamát és tartalmát a rendelet határozza meg.

További alternatívát jelent a tagállamok részére a tanfolyam nélküli vizsga engedélyezése. Itt a vizsgák tartama és tartalma szigorúbban került meghatározásra: azoknak legalább 4 órás elméleti részből és legalább 90 perces gyakorlati vezetésből kell állniuk. Ezt ki kell még egészítenie egy olyan 30 perces gyakorlati vizsgarésznek, amelynek során a járművezetőtől a jármű, annak biztonsági berendezéseinek az alapos ismeretét, valamint a veszélyhelyzetekben tanúsított magatartása bemutatását követelik meg. A jelölt a vizsga letétele után kaphatja meg az illetékes (közlekedési) hatóság által kiállított Gépjárművezetői Képesítési Igazolványát. A tagállamoknak arra is lehetőségük van, hogy a gépjárművezetői képesítés megszerzését a vezetői engedélybe integráltan igazolják, vagy arról külön igazolványt állítsanak ki. Végezetül még egy érdekesség: Németországban a hivatásos gépkocsivezető (Berufskraftfahrer) elismert szakma; azt duál képzési rendszer keretében 3 év alatt lehet elsajátítani, és ebben, de csak ebben az esetben szerezhet a végzős 18 éves korában akár CE kategóriás vezetői engedélyt (de D kategóriára akkor is csak 21 éves kortól). A 2003/59/EK direktíva által előírt (szolgáltatói) alapképzést a hivatásos gépkocsivezetőnek is meg kell szereznie, azonban korábbi tanulmányai alapján bizonyos tárgyakból felmentést kaphat.

A 2003/59/EK direktíva részletesen meghatározza az alap- és továbbképzések tematikáját, témaköreit is. A Nemzeti Közlekedési Hatóság Képzési és Vizsgáztatási Főosztálya ezek figyelembe vételével terjesztette elő a GKM felé "Az áru- és személyszállító gépkocsivezetők új képesítésének megszerzését" érintő rendszertervét, amelyből külön cikkben közlünk részleteket.

2009.03.17.
2009.02.25.
2008.11.27.
2008.11.27.
2008.10.15.
2008.10.14.
2008.04.29.
2008.01.04.
2008.01.02.
2007.10.30.
2007.06.28.
2007.05.29.
2007.05.18.
2007.04.25.
2007.02.28.
2007.02.05.
2007.01.30.
2006.12.07.
2006.11.03.
Bemutatkozunk   |   Képzések   |   Kereskedelem   |   Tanfolyamnaptár   |   On-line teszt   |   Referenciák   |   Letöltés   |   Hírek   |   Vendégkönyv
Webshark
hírek