Villanyszerelő ta...
2020. 08. 05.

Tudta, hogy 2021-től már nem lesz lehetősége a jelenleg érvényben lévő rugalmasabb rendszeben Vil...

Fotográfus és fot...
2020. 08. 05.

Az OKJ-s változások előtt utoljára indítjuk a nagysikerű Fotográfus és fotótermé-kereskedő tanfol...

Az alábbiakban megtekintheti Híreinket. A címre kattintva elolvashatja a részletes hírt.

2020.08.05.
2020.08.05.
2020.08.05.
2020.03.25.
2020.01.07.
2019.10.30.
2019.09.25.
2019.08.26.
2019.08.22.
2019.03.27.
2019.03.08.
2018.12.19.
2018.09.14.
2017.12.20.
2017.07.12.
2017.02.09.
2016.10.18.
2016.08.24.
2016.05.03.
2015.09.10.
2015.07.29.
2014.10.13.
2014.03.06.
2014.02.24.
2013.08.30.
2013.01.22.
2013.01.17.
2013.01.15.
2012.05.08.
2011.07.27.
2011.04.19.
2011.01.28.
2010.12.07.
2010.11.17.
2010.10.22.
2010.09.14.
2010.08.23.
2010.07.08.
2010.06.17.
2010.04.26.
2010.03.30.
2010.01.15.
2009.11.23.
2009.10.15.
2009.09.08.
  Veszélyes anyagok kezelése!
2009.07.27.
Teljes cím: Veszélyes anyagok kezelése!
Beküldés dátuma: 2009.07.27.

A veszélyes anyagokkal több, mint 10 jogszabály előírásai foglalkoznak.
Az ÁNTSZ munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik a változásokat és ellenőrzik az aktuális kötelezettségek betartását.
Szinte minden vállalkozás találkozik valamilyen formában a veszélyes anyagok egyikével-másikával. Ilyenek például a takarításhoz mindenki által használt fertőtlenítő szerek.
A 224/2008. évi (IX. 9.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az a vállalkozás, amely nem tesz eleget az előírásoknak 50 000.- Ft-tól egészen 20 000 000.- Ft-ig bírságolandó.
Sokan nem is gondolják, hogy mennyi minden számít veszélyes anyagnak.
Veszélyes anyagnak minősül többek közt:
- A Fertőtlenítő szerek;
(pl.: Élelmiszerekkel és takarmányokkal közvetlenül nem érintkező - levegő, felületek, szerkezeti anyagok, berendezések és bútorok - fertőtlenítésére szolgáló termékek, amelyeket magán-, köz-, és ipari terü-leteken alkalmaznak, ideértve az algásodás elleni szereket is.)
- A Tartósító szerek;
(pl.: Fűrészáruk [beleértve a feldolgozás alatt lévőket is] és fából készült termékek védelmére szolgáló
- farontó és fakárosító élőszervezetek elleni hatásuk miatt használt - anyagok.)
- A Károsítók elleni védekezésre használt szerek;
(pl.: Rágcsáló-, madár-, csiga-, halirtó szerek)

Kérem engedje meg, hogy - az alábbi tájékoztatóval - felhívjam a szíves figyelmét egy Képzési lehetőségre!

Az INFORG Kft. 2009. év szeptemberében az ÁNTSZ munkatársának közreműködésével tájékoztató és (az esetleges ellenőrzésre) felkészítő jellegű képzést tervez.
A hallgatók az előadás során megismerkedhetnek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos összes jogszabályi előírással és azok hatósági értelmezésével.

A kémiai biztonság terén betartandó jogszabályok:
- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 188/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet a kémiai biztonság területén működő tárcaközi bizottság működésé-nek részletes szabályairól
- 224/2008. (IX.9.) Korm. rendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól
- 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről
- 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes ké-szítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozása
- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
- 46/2000. (XII. 29.) EüM-FVM-KöM-GM együttes rendelet egyes veszélyes anyagok és veszélyes ké-szítmények behozatalával, illetve kivitelével összefüggő bejelentési és előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási (PIC) eljárásról
- 46/2004. (IV. 29.) ESZCSM rendelet a kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hatóság kijelöléséről, valamint a hatóság nemzetközi kapcsolattartásának rendjéről
- 12/2001. (V. 4.) KöM-EüM együttes rendelet a vegyi anyagok kockázatának becsléséről és a kockázat csökkentéséről
- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az álta-luk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
- 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forga-lomba hozatalának feltételeiről
- 1451/2007/EK rendelete a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló
- 1907/2006 EK rendelet REACH (főként gyártó, importőr, árucikk előállító és vegyi anyag jogszabály)
- 1272/2008 EK rendelet GHS (új címkézési jogszabály még nincs hatályban)
Őszintén remélem, hogy tájékoztatónkkal az Ön és munkatársai segítségére lehettünk!
Kérem, hogy érdeklődését 2009. július 31-ig a - Letöltések menüpont Jelentkezési lap almenüjében megtalálható - jelentkezési lap visszaküldésével szíveskedjen jelezni számunkra. Az előadás pontos időpontjáról és helyszínéről csak a jelentkezőket értesítjük.

Amennyiben kérdése merülne fel, munkatársaim készséggel állnak az Önök rendelkezésére!

2009.04.07.
2009.03.17.
2009.02.25.
2008.11.27.
2008.11.27.
2008.10.15.
2008.10.14.
2008.04.29.
2008.01.04.
2008.01.02.
2007.10.30.
2007.06.28.
2007.05.29.
2007.05.18.
2007.04.25.
2007.02.28.
2007.02.05.
2007.01.30.
2006.12.07.
2006.11.03.
Bemutatkozunk   |   Képzések   |   Kereskedelem   |   Tanfolyamnaptár   |   On-line teszt   |   Referenciák   |   Letöltés   |   Hírek   |   Vendégkönyv
Webshark
hírek