Felhívás
2020. 03. 25.

Tisztelt Ügyfelünk!
Kedves Partnerünk!

AZ INFORG Kft. számára elsődlegesen...

INGYENES TARGONCA...
2020. 01. 07.

Tisztelt Érdeklődő!

Amennyiben Ön álláskereső, lehetősége nyílt egy rendkívül sike...

Az alábbiakban megtekintheti Híreinket. A címre kattintva elolvashatja a részletes hírt.

2020.03.25.
2020.01.07.
2019.10.30.
2019.09.25.
2019.08.26.
2019.08.22.
2019.03.27.
2019.03.08.
2018.12.19.
2018.09.14.
2017.12.20.
2017.07.12.
2017.02.09.
2016.10.18.
2016.08.24.
2016.05.03.
2015.09.10.
2015.07.29.
2014.10.13.
2014.03.06.
2014.02.24.
2013.08.30.
2013.01.22.
2013.01.17.
2013.01.15.
2012.05.08.
2011.07.27.
2011.04.19.
2011.01.28.
2010.12.07.
2010.11.17.
2010.10.22.
2010.09.14.
2010.08.23.
2010.07.08.
2010.06.17.
2010.04.26.
2010.03.30.
  Katonák Munkaerő-piaci Rein...
2010.01.15.
Teljes cím: Katonák Munkaerő-piaci Reintegrációjának Képzési Programja
Beküldés dátuma: 2010.01.15.

Az INFORG Kft. által indított képzésekre igényelhető a támogatás!
A képzési felhívás részletesen foglalkozik a lehetőségekkel!

KATONÁK MUNKAERŐ-PIACI REINTEGRÁCIÓJÁNAK
KÉPZÉSI PROGRAMJA
TÉGY ÖNMAGADÉRT!

KÉPZÉSI FELHÍVÁS

Katonák Munkaerő-piaci Reintegrációjának Képzési Programja projekt
keretében megszervezett képzéseken való részvétel támogatására.

1. A Magyar Honvédség személyi állományából át-és továbbképzés (továbbiakban:
képzés) támogatására jelentkezhet az a jelenlegi és egykori
 hivatásos és szerződéses/továbbszolgáló/ katona,
 köztisztviselő,
 közalkalmazott,
 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló,
akinek az előmeneteli rendszer működésével, vagy szervezeti változással
összefüggésben, a Magyar Honvédséggel fennálló szolgálati vagy más jogviszonya
önhibáján kívül szűnt, illetve szűnik meg. Az előbbi feltételeken túlmenően
szerződéses katona esetében, amennyiben szolgálata a szerződésben meghatározott
időtartam leteltével szűnik meg és a szerződés meghosszabbítására nem kerül sor,
pályázatát a szolgálati jogviszony megszűnése időpontját megelőző 6 hónap alatt kell,
hogy beadja.

2. Képzési támogatásban részesülhet, aki
a lakhelye szerint illetékes regionális munkaügyi központnál (kirendeltségnél) az
Országos Képzési Jegyzékben szereplő képzettséget nyújtó vagy országos hatáskörű
szerv által szakképzésnek elismert tanfolyami képzésre jelentkezik; melynek
költségeit a regionális munkaügyi központ (kirendeltség) nem, vagy csak részben
finanszírozza, de elhelyezkedése az általa választott képzéssel megoldható;
Nyelvi képzés csak abban az esetben támogatható, amennyiben a tanfolyam
befejezése után akkreditált vizsgahelyen / vizsgáztató szervezetnél nyelvvizsgát tesz.

3. A jelentkezés csak a rendszeresített Jelentkezési lap-on nyújtható be.

4. A Jelentkezési laphoz, csatolni kell:
 a szolgálati vagy más jogviszony megszűntetéséről szóló okiratot (határozatot,
parancsot, szerződést);
 a képzést végző szervezettel kötött szerződést,
 a munkaügyi központ (kirendeltség) határozatát a képzés támogatásáról,
illetve támogatás elutasításáról (ez a nyugállományba vagy nyugdíjba került
(kerülő) esetében nem szükséges).

A pályázatot az alábbi címre kell megküldeni:
Katonák Munkaerő-piaci Reintegrációs Irodája (KMRI)
Központi Iroda
(Budapest)
Levelezési cím: 1885 Budapest Pf. 25
E-mail: tegyonmagadert@hka.hu

6. A jelentkezéseket a projektmenedzsment bírálja el, és dönt a képzési támogatás
mértékéről, amely legfeljebb 200. 000 Ft lehet. Képzési támogatás csak egy
tanfolyamra adható.

7. A jelentkezőnek a képzést végző szervezettel megkötött felnőttképzési szerződése
alapján a közalapítvány titkára szerződést köt a pályázóval, mely tartalmazza a
támogatás feltételeit, összegét és a megtérítési kötelezettséget.
A jelentkezés alapján megítélt képzési támogatást a közalapítvány titkársága a képzést
végző szervezetnek a vele megkötésre kerülő szerződésnek megfelelően utalja át.

8. A jelentkezés elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban további felvilágosítást a
Katonák Munkaerő-piaci Reintegrációs Irodája (KMRI)tól szerezhet be.
9 Jelentkezési határidő 2010, október 31.-ig

10. A pályázati felhívás 2010. október 31.-ig van érvényben.
A projekt az EGT Finanszírozási Mechanizmuson és a
Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül
Izland, Liechtenstein és Norvégia támogatásával valósul

2009.11.23.
2009.10.15.
2009.09.08.
2009.07.27.
2009.04.07.
2009.03.17.
2009.02.25.
2008.11.27.
2008.11.27.
2008.10.15.
2008.10.14.
2008.04.29.
2008.01.04.
2008.01.02.
2007.10.30.
2007.06.28.
2007.05.29.
2007.05.18.
2007.04.25.
2007.02.28.
2007.02.05.
2007.01.30.
2006.12.07.
2006.11.03.
Bemutatkozunk   |   Képzések   |   Kereskedelem   |   Tanfolyamnaptár   |   On-line teszt   |   Referenciák   |   Letöltés   |   Hírek   |   Vendégkönyv
Webshark
hírek